Pravilnik o zasebnosti

Opredelitve

 • Bobenček 
  Mesto d. o. o., Muzejska ulica 4, 8000 Novo mesto
 • GDPR 
  Zakon o splošni ureditvi varstva podatkov (General Data Protection Regulation Act).
 • Upravljalec podatkov 
  Upravljavec podatkov pomeni fizično ali pravno osebo, ki (sama ali skupaj ali skupaj z drugimi osebami) določa namene in način obdelave kakršnih koli osebnih podatkov.
 • Obdelovalec podatkov 
  Obdelovalec podatkov pomeni vsako fizično ali pravno osebo, ki podatke obdeluje v imenu upravljavca podatkov.  
 • Predmet podatkov 
  Predmet podatkov je vsak živi posameznik, ki uporablja našo storitev in je predmet osebnih podatkov.

1. Načela za obdelavo osebnih podatkov 
Naša načela za obdelavo osebnih podatkov so:  

 • Pravičnost in zakonitost. 
  Ko obdelujemo osebne podatke, morajo biti zaščitene posamezne pravice posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki. Vsi osebni podatki morajo biti zbrani in obdelani na zakonit in pošten način. 
 • Omejeno na določen namen. 
  Osebni podatki predmeta podatkov, na katerega se nanašajo osebni podatki, morajo biti obdelani samo za posebne namene.
 • Preglednost. 
  Posameznik (predmet podatkov), na katerega se podatki nanašajo, mora biti obveščen o tem, kako se njegovi podatki zbirajo, obdelujejo in uporabljajo.

2. Katere osebne podatke zbiramo in obdelujemo
Trgovina Bobenček zbira več različnih vrst osebnih podatkov za različne namene. Osebni podatki lahko vključujejo, vendar niso omejeni na:

 • E-poštni naslov
 • Ime in priimek
 • Telefonska številka
 • Naslov, država, regija, poštna številka, kraj

3. Kako uporabljamo osebne podatke 
Trgovina Bobenček uporablja zbrane osebne podatke v različne namene:

 • da bi vam zagotovili storitve 
 • da vas obvestimo o spremembah naših storitev in / ali izdelkov
 • za zagotavljanje podpore strankam
 • za analizo ali zbiranje dragocenih informacij z namenom izboljšave svojih storitev
 • za odkrivanje, preprečevanje in reševanje tehničnih težav

4. Pravna podlaga za zbiranje in obdelavo osebnih podatkov
Pravna podlaga Trgovine Bobenček za zbiranje in uporabo osebnih podatkov, opisanih v tej politiki varstva podatkov, je odvisna od osebnih podatkov, ki jih zbiramo in posebnega konteksta, v katerem zbiramo podatke:

 • Trgovina Bobenček needs to perform a contract with you
 • Trgovina Bobenček je pridobil vaše privoljenje za to
 • Obdelava vaših osebnih podatkov je v zakonitem interesu Trgovine Bobenček
 • Trgovina Bobenček mora delovati v skladu z zakonom

5. Hramba osebnih podatkov 
Trgovina Bobenček bo hranila vaše osebne podatke samo toliko časa, kolikor je to potrebno za namene, določene v teh pravilih varstva podatkov. Trgovina Bobenček bo vaše podatke hranila in uporabljala v obsegu, ki je potreben za izpolnjevanje naših zakonskih obveznosti, reševanje sporov in izvajanje naših pravil.

6. Pravice do varstva podatkov 
Če ste rezident Evropskega gospodarskega prostora (European Economic Area – EEA), imate določene pravice do varstva podatkov. Če želite biti obveščeni, katere osebne podatke imamo o vas in če želite, da se odstranijo iz naših sistemov, nas kontaktirajte ali uporabite GDPR modul. V določenih okoliščinah imate naslednje pravice do varstva podatkov:

 • Pravica do dostopa, posodabljanja ali brisanja informacij, ki jih imamo o vas
 • pravica do popravka
 • pravica do ugovora 
 • pravica do omejitve 
 • pravica do prenosljivosti podatkov 
 • pravica do umika soglasja